Menu ค้นหา

การชี้แจงทางกฎหมาย

การรักษาความลับส่วนบุคคล

Laboratoires Sarbec ให้ความสำคัญในการเก็บรักษาความลับส่วนบุคคลต่อบุคคลที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ คอรีน เดอ ฟาร์ม, Jacomo และ Institut Phyto หรือบุคคลที่ตอบข้อความผ่านสื่อออนไลน์ของเรา ข้อกำหนดด้านล่างจะชี้แจงถึงการเก็บข้อมูลและการนำข้อมูลไปใช้ของ Laboratoires Sarbec

ข้อมูลส่วนบุคคล

Laboratoires Sarbec จะไม่ทำการเก็บข้อมูลที่สามารถบ่งชี้ถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่ง (ข้อมูลส่วนบุคคล) ยกเว้นจะได้รับความยินยอมหรือสมัครใจจากบุคคลนั้น ๆ ข้อมูลเหล่านี้รวมถึงชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล

ท่านสามารถทำสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ได้ตลอดเวลา:

  • การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อทำการปรับเปลี่ยนข้อมูล
  • การร้องขอให้มีการปรับเปลี่ยนแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง
  • การร้องขอให้ทำการลบข้อมูลส่วนบุคคลออกจากคลังข้อมูลของเรา

หากต้องการปฏิบัติตามข้อดังกล่าว โปรดติดต่อเราตามที่อยู่ที่ให้ไว้ตอนท้ายของเอกสารฉบับนี้ หรือไปที่ส่วน “บัญชีของฉัน” ของเว็บไซต์นี้ เราอาจจะนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาปรับเปลี่ยนข้อมูลที่เราจะทำการส่งกลับให้ท่านเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์และการบริการของเราเพื่อที่ข้อมูลที่เราส่งไปหาท่านจะตรงตามความสนใจของท่านหรือเพื่อทำการส่งอีเมล์หรือจดหมายในหัวข้อที่ท่านอาจจะมีความสนใจ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจจะถูกนำมาเป็นส่วนหนึ่งของการวิจัย (ตัวอย่างเช่นโดยการเชื้อเชิญท่านมาช่วยเราคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่หรือเพื่อทดสอบผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ) เว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้การประกาศของ CNIL หมายเลข 647998

กรุณาติดต่อเราเพื่อสอบถามการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ตามกฎหมายฝรั่งเศสมาตราที่ 78-17 เรื่อง “เทคโนโลยีสารสนเทศและอิสรภาพ” ลงวันที่ 6 มกราคม 1978 ท่านมีสิทธิ์ในการเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ที่ท่านมีความกังวลใจ ยกเว้นแต่ท่านจะร้องขอให้เป็นอย่างอื่น ทางบริษัทฯ จะเก็บข้อมูลเหล่านี้ไว้เพื่อใช้ในการส่งรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเราและบริษัทอื่นในเครือของ Laboratoires Sarbec
และนำข้อมูลในส่วนนี้ไปใช้ในการวิเคราะห์เพื่อส่งข้อมูลกลับหาท่านในเรื่องของผลิตภัณฑ์ของเราและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่อยู่ภายใต้กลุ่ม Laboratoires Sarbec

เพื่อใช้สิทธิ์ในการเข้าถึงและแก้ไขข้อมูล ไปที่หน้า “ติดต่อเรา” บนเว็บไซต์นี้ หรือเขียนจดหมายส่งมาหาเราได้ที่:
Laboratoires Sarbec
Service internet
Rue du Vertuquet – BP 64
59531 Neuville en Ferrain
ฝรั่งเศส
โทร.: +33 (0)3 20 69 26 26


ข้อกำหนดทางกฎหมาย

การเข้าถึงและการใช้เว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้การปกครองของข้อกำหนดและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ท่านสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์เพื่อเสาะหาข้อมูลที่สนใจได้ อย่างไรก็ตามท่านไม่สามารถกระจาย แก้ไข ปลอมแปลงหรือปรับเปลี่ยนเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ได้โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Laboratoires Sarbec.

Laboratoires Sarbec ไม่มีการรับรองหรือประกันความถูกต้องของเว็บไซต์ใด ๆ ที่ทำการลิงค์จากเว็บไซต์นี้ ยิ่งไปกว่านั้น Laboratoires Sarbec ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายทางตรงหรือทางอ้อมที่เกิดจากการเข้าถึงหรือการใช้เนื้อหาของเว็บไซต์หรือเนื้อหาของเว็บไซต์อื่น ๆ ที่ได้มีการลิงค์ไปจากเว็บไซต์นี้ ข้อมูลทุกอย่างที่ในเว็บไซต์นี้จะมีผลเฉพาะในประเทศฝรั่งเศสเท่านั้น ข้อมูลเนื้อหาที่เกี่ยวข้องที่ถูกส่งมาหา Laboratoires Sarbec จะไม่ถือเป็นข้อมูลที่ต้องทำการรักษาความลับหรือเป็นทรัพย์สินทางปัญญา การประกาศข้อความหรือเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ถือเป็นการยอมรับเงื่อนไขของ Laboratoires Sarbec หรือบริษัทในเครือในการใช้ข้อมูลในการสื่อสารนี้ตามที่บริษัทต้องการรวมถึงการทำสำเนา ถ่ายทอด ตีพิมพ์ เผยแพร่ และลงประกาศ ยิ่งไปกว่านั้นเราใคร่ขอความร่วมมือในการงดลงประกาศเนื้อหาที่ ผิดกฎหมาย ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง เป็นสื่อลามกอนาจาร มีการขู่เข็ญหรือดูหมิ่น ซึ่งเป็นการละเมิดกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ

แบรนด์ คอรีน เดอ ฟาร์ม, Jacomo และ Institut Phyto, แบรนด์อื่น ๆ และโลโก้ของ Laboratoires Sarbec ที่อยู่บนเว็บไซต์นี้ถือเป็นเครื่องหมายการค้าที่(หรือถูกใช้โดยได้รับใบอนุญาต)จดทะเบียนโดย Laboratoires Sarbec หรือบริษัทในเครือภายใต้พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่ Laboratoires Sarbec มีการกระจายสินค้าที่มีตราสินค้าของทางบริษัท การใช้งานหรือการใช้ตราสินค้าในทางที่ผิดหรือการใช้ข้อมูลบางส่วนในเว็บไซต์ยกเว้นการใช้โดยได้รับอนุญาตตามข้อกำหนดนี้ถือเป็นสิ่งต้องห้ามเด็ดขาด

เว็บไซต์นี้ถูกเผยแพร่โดย Laboratoires Sarbec ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดมหาชนที่มีทุนจดทะเบียน 3,000,000 ยูโร และได้เข้าจดทะเบียนในทะเบียนการค้าและบริษัทแห่งทัวร์คัมมิ่ง หมายเลข B 342 324 761 และที่อยู่ออฟฟิศจดทะเบียนที่ Rue du Vertuquet - BP 64 - 59531 Neuville en Ferrain – ฝรั่งเศส
หมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่ม: FR 84342324761.

เว็บไซต์นี้ถูกจัดทำขึ้นในปี 2010 โดยบริษัทเอเจนซี่ ‘Krealid’ และ ‘Adexos’


คุกกี้

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ในการเฝ้าติดตามความพึงใจของผู้ใช้และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างของเว็บไซต์ คุกกี้เป็นไฟล์ขนาดเล็กที่ถูกจัดเก็บไว้อย่างชั่วคราวในคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือและแทบเล็ตของผู้ใช้ คุกกี้เหล่านี้จะถูกลบทิ้งเวลาที่จบการเยี่ยมชมเว็บไซต์ในแต่ละครั้ง พวกมันถูกนำมาใช้ในการนำทางและเพื่อทำให้เว็บไซต์มีความเป็นมิตรต่อผู้ใช้งานมากขึ้น ผู้ใช้งานอาจจะเข้าถึงเว็บไซต์บางส่วนได้โดยไม่ได้มีการสร้างคุกกี้ อย่างไรก็ตามคุณสมบัติบางส่วนอาจจะถูกจำกัดไว้ บราวเซอร์ส่วนใหญ่จะยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติ ผู้ใช้งานอาจจะป้องกันเบราว์เซอร์ของพวกเขาได้โดยการสั่งปิดการรับคุกกี้ทุกชนิด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาดูข้อชี้แนะโดยผู้พัฒนาเบราว์เซอร์ของท่าน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวคุกกี้ โปรดดูเว็บไซต์ของ CNIL: http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies

  Loading...